Digital solutions led by clarity, simplicity & honesty

Wonderful Digital Signage Solution, Works anywhere

PRODUCT

Scala เป็นผู้นำของโลกเทคโนโลยีการถ่ายทอดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Digital Signage ที่ได้รับการตอบรับมากว่า 20 ปี และได้รับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

SCALA DESIGNER 5

สามารถออกแบบสื่อซึ่งประกอบด้วยอักษร กราฟฟิคต่าง ๆ เสียง และวิดีโอ เพื่อให้ได้สื่อผสมที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์และกำหนดรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่สะดุดตา

SCALA CONTENT MANAGER 5

เป็นส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับกำหนดการณ์ในการแสดงผลไว้ล่วงหน้าหรือแบบ Real-time และการส่งคำสั่งไปเพื่อควบคุมการแสดงของ Content หลายร้อย Content เพื่อส่งไปแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลทุกประเภทนับพันจอ

SCALA PLAYER 5

จัดหาช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงผลของสื่อทุกประเภทที่เป็นการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ไหวไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเกี่ยวกับ ข้อมูลธุรกิจ เคเบิ้ลทีวี ข่าวสารรัฐบาล หรือการขนส่ง โดยผู้ใช้สร้าง content ของงานเหล่านี้ด้วย Scala Designer 5

Our Solution & Service

Wonderful Digital Signage Solution, Works anywhere

Solution

Training Room

สามารถนำไปใช้เพื่อการฝึกอบรมพนักงานต่างสาขา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ทำให้องค์กรสามารถบริหารงานบริการทุกสาขาไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมี มาตรฐาน ในช่วงเวลาที่กำหนด

Member Registration

เพิ่มจุดให้บริการสมาชิกหรือลูกค้าทั่วไปด้วยรูปแบบ Kiosk เพื่อรับสมัคร ดูโปรโมชั่น รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือการโฆษณา สินค้าและบริการใหม่ ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามแผนการตลาดรวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในสินค้า หรือบริการ จัดโพลความเห็น

Innovative market channel

สร้างจุดเด่นในการให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยสื่อที่โดดเด่น ล้ำสมัยเหนือคู่แข่ง และตอบสนองข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ นอกเหนือจากด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า สิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเช็คสต๊อกสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อสร้างมาตรฐานในการควบคุมพนักงานและสินค้าได้อย่าง เป็นระบบ

Digital Menu Board

เพิ่มจุดให้บริการสั่งอาหารแบบอัตโนมัติ ภายในร้านหรือระหว่างรอคิวโต๊ะ เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด ในการให้บริการของพนักงาน ฯลฯ ลูกค้าสามารถดำเนินการตั้งแต่สั่งอาหารจากเมนู จ่ายเงิน จนรอรับสินค้าด้วยตนเอง ได้อย่างง่ายดาย และใช้เวลาไม่นาน

Marketing Event

เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารด้านการตลาดให้แปลกใหม่และ น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมทางการตลาดที่มีผล โดยตรงกับลูกค้า ซึ่งหากไม่ได้รับความ สนใจกิจกรรมดังกล่าวก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการดึงดูดความสนใจ ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ ประกอบด้วยภาพ และเสียงจากสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่ง นำมาผสมผสานกันจนเกิดการนำเสนอผ่านจอ ในรูปแบบ ที่หลากหลายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปใช้ใน งานแสดงโชว์หรือเปิดตัวสินค้ารวมถึงการเล่นเกมส์หรือ กิจกรรมที่นำข้อความจากมือถือมาแสดงบนจอของ Scala ในรูปแบบการโหวต หรือการเสนอความเห็นได้

Digital Reservation

เพิ่มจุดบริการสำหรับจำหน่ายบัตร และจองตั๋วแบบครบวงจร ที่ให้ลูกค้าสามารถจองบัตรหรือตั๋วทุกประเภทและสามารถ เลือกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เองเหมือนจองตั๋วผ่าน Counter Service ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชมงานแสดงภาพยนต์ หรือ การเดินทาง การเลือกที่นั่ง การเลือกจ่ายเงิน รวมถึงการรับบัตรหรือตั๋วพร้อมใบเสร็จรับเงินในขั้นตอนสุดท้าย

Smart Information Channel

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ นอกเหนือจาก ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์แล้วข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีผลโดยตรงต่อลูกค้าก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น การแสดง ข้อมูลคิว การแจ้งเมื่อสินค้าหรือยานพาหนะที่รอกำลังมาถึง ฯลฯ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ได้

Smart Factory Information

การพัฒนาระบบการสื่อสารในโรงงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต โดยควบคุมให้พนักงานทำงานได้ตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหารวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายใน การผลิตและดูแลรักษาเครื่องจักร เช่น การแจ้งเตือนเมื่อกระบวนการผลิตเกิดปัญหา การติดตามรถส่งสินค้าเพื่อแสดงตารางเวลาการขนส่ง การระบุตำแหน่งว่าสินค้ากำลังดำเนินการในขั้นตอนไหน-ใช้เวลา เท่าใด การแสดงอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือปริมาณฝุ่นในพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว พร้อม เสียงประกอบแทนที่จะเป็นข้อความให้อ่านอย่างเดียว เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและกระตุ้นการทำงานได้อย่างดี

Service

Design Services

Training Service

Consultancy Services

Consultancy Services

System and Operation Services

Enjoy professional equipment

Our Team

ทีมงานของบริษัท SiM ทุกคนมีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างดีในทุกด้าน ตั้งแต่ทีมออกแบบกราฟฟิค ,Database ,Consult และ Network โดยเฉพาะทีม Technician ของบริษัทซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจาก Scala ซึ่งได้รับการรับรองในด้าน Scala engineer รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหลายองค์กร และได้รับการยอมรับว่าทีมงานของบริษัทมีความเอาใจใส่ในการร่วมมือเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และมีการบริการที่น่าประทับใจ ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่น พร้อมทั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ทีมงานของบริษัท SiM พร้อมแล้วที่จะให้บริการท่านอย่างเต็มความสามารถและมีความยินดีหากท่านเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจของเรา

Trusted all around the World.

Our clients

Location

428 Ari Hills Building 17/B Floor, Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Our hours

09:00 AM – 06.00 PM
Monday – Friday

Contact us

Phone: (+66) 2161-4964
www.simedia.co.th