PRODUCT

Scala เป็นผู้นำของโลกเทคโนโลยีการถ่ายทอดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Digital Signage ที่ได้รับการตอบรับมากว่า 20 ปี และได้รับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

SCALA DESIGNER 5

โปรแกรมที่ใช้ออกแบบการแสดงผล
Scala Designer 5 สามารถออกแบบสื่อซึ่งประกอบด้วยอักษร กราฟฟิคต่าง ๆ เสียง และวิดีโอ ได้เพื่อ ให้ได้สื่อผสมที่มีคุณภาพด้วย Scala Designer 5 ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์และกำหนดรูปแบบการ นำเสนอได้อย่างมืออาชีพเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่สะดุดตา เหมาะสมกับจอทุกประเภท และเหมาะสม กับการนำเสนอทุกประเภทตั้งแต่ร้านค้าทั่วไป รัฐบาล การศึกษา และการสื่อสารของธุรกิจประเภทต่าง ๆ Scala Designer 5 สามารถออกแบบContent ที่ได้มาจากไฟล์งานที่สร้างจากโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไป อย่างเช่น วิดีโอ Falsh หรือแผ่นพับ ฯลฯ นำมาประกอบกัน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกคือการย้อนกลับ ไปแก้ไขงานที่ทำได้อย่างไม่มีขีดจำกัด การตรวจสอบการสะกดคำ เมื่อเรียบร้อย content เหล่านั้นจะถูก แพร่กระจายไปยังส่วนส่วนแสดงผล โดยผ่านการควบคุมการแสดง content ด้วย Scala Content Manager 5.

SCALA CONTENT MANAGER 5

โปรแกรมที่ใช้จัดการและควบคุมการแสดงผล

InfoChannel Content Manager 5 เป็นส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับกำหนดการณ์ในการ แสดงผล ไว้ล่วงหน้าหรือแบบ Real-time และการส่งคำสั่งไปเพื่อควบคุมการแสดงของ Content หลายร้อยContent เพื่อส่งไปแสดงผลที่ หน้าจอแสดงผลทุกประเภทนับพันจอ หรือพันจอให้แสดงผลแตกต่างกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียง เครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ ข่าว การอบรม หรือการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ก็สามารถทำได้อย่าง ง่ายดาย ด้วยการกระจายไปยัง InfoChannel Players โดยผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คของระบบ windows ทั่วไป งานที่ถูกออกแบบโดย InfoChannel Designer 5 จะทำการแสดงผลตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยอัตโนมัติ

SCALA PLAYER 5

โปรแกรมในการแสดงผล

InfoChannel Player 5 ได้จัดหาช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแสดงผลของสื่อทุกประเภทที่เป็นการโฆษณา แบบเคลื่อนที่ไหวไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเกี่ยวกับ ข้อมูลธุรกิจ เคเบิ้ลทีวี ข่าวสารรัฐบาล หรือการขนส่ง โดยผู้ใช้สร้าง content ของงานเหล่านี้ด้วย InfoChannel Designer 5 และแพร่กระจายด้วย Content Manager 5 แล้ว content เหล่านี้จะถูกส่งไปอัพเดทเพื่อนำเสนอบนจอแสดงผลประเภทต่าง ๆ อย่างเช่น พลาสมา จอทีวี หน้าจอKiosks ข้อความ กราฟฟิค เสียง และวิดีโอ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอตามตารางเวลาการแสดงที่ได้กำหนดไว้