Our Solution

Training Room

สามารถนำไปใช้เพื่อการฝึกอบรมพนักงานต่างสาขา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ทำให้องค์กรสามารถบริหารงานบริการทุกสาขาไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมี มาตรฐาน ในช่วงเวลาที่กำหนด

ด้วยการเชื่อมต่อ Scala กับระบบ Streaming ทำให้การถ่ายทอดความรู้จากผู้ฝึกอบรมไปสู่หน้าจอที่ควบคุมโดยเครื่องลูกข่าย (Player) ในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Member Registration

เพิ่มจุดให้บริการสมาชิกหรือลูกค้าทั่วไปด้วยรูปแบบ Kiosk เพื่อรับสมัคร ดูโปรโมชั่น รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือการโฆษณา สินค้าและบริการใหม่ ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามแผนการตลาดรวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในสินค้า หรือบริการ จัดโพลความเห็น ฯลฯ

ภายในตู้ Kiosk ที่ถูกควบคุมโดย Scala สามารถเชื่อมต่อระบบกับเครื่องอ่านบัตรหลายรูปแบบ เช่น RFID, MC Card Reader และ Smart Card Reader รวมไปถึงระบบอ่านรหัสรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า *QR Code ซึ่งสมาชิกสามารถเก็บรหัสภาพในมือถือได้ (การใช้ QRCode แทนรหัสสมาชิก) นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับ Printer ทำให้สามารถพิมพ์โปรโมชั่นพิเศษ รายการสินค้า ฯลฯ หรือแจ้งข้อความบนจอให้เปิดมือถือเพื่อรับ ข้อมูลดังกล่าวจาก Bluetooth เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไปได้

Innovative market channel

สร้างจุดเด่นในการให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยสื่อที่โดดเด่น ล้ำสมัยเหนือคู่แข่ง และตอบสนองข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ นอกเหนือจากด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า สิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเช็คสต๊อกสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อสร้างมาตรฐานในการควบคุมพนักงานและสินค้าได้อย่าง เป็นระบบ

ภายในห้างร้าน หรือใกล้จุดวางสินค้าสามารถให้บริการตรวจสอบข้อมูลสินค้าโดยใช้ QR code เป็นรหัสของสินค้า เมื่อผ่านการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านรหัสที่เชื่อมต่อกับ Scala จอแสดงผลจะแสดงข้อความ วิดีโอ หรือภาพนางแบบ ที่สวมชุดดังกล่าว ฯลฯ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อ นอกจากนี้พนักงานยังสามารถใช้เครื่องอ่านรหัสในการตรวจเช็ค สินค้าแบบออนไลน์ที่ส่งข้อมูลตรงถึงสำนักงานใหญ่ได้ด้วย ใช้งานง่าย มีการฝึกอบรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ ไม่เสียเวลานาน

Digital Menu Board

เพิ่มจุดให้บริการสั่งอาหารแบบอัตโนมัติ ภายในร้านหรือระหว่างรอคิวโต๊ะ เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและลดข้อผิดพลาด ในการให้บริการของพนักงาน ฯลฯ ลูกค้าสามารถดำเนินการตั้งแต่สั่งอาหารจากเมนู จ่ายเงิน จนรอรับสินค้าด้วยตนเอง ได้อย่างง่ายดาย และใช้เวลาไม่นาน

หน้าจอ Touch Screen จะแสดงรายการเมนูอาหาร และโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยการเชื่อมต่อ Scala กับฐานข้อมูลการสั่งสินค้า เครื่องอ่านบัตรแบบเครดิตหรือเดบิต และ Thermal Printer ทำให้ลูกค้าสามารถเลือก รายการอาหาร พร้อมจ่ายเงิน ระบบจะทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือใบรายการอาหารเพื่อให้ลูกค้านำไปแสดง แก่พนักงานในจุดรอรับสินค้า

Marketing Event

เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารด้านการตลาดให้แปลกใหม่และ น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมทางการตลาดที่มีผล โดยตรงกับลูกค้า ซึ่งหากไม่ได้รับความ สนใจกิจกรรมดังกล่าวก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการดึงดูดความสนใจ ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ ประกอบด้วยภาพ และเสียงจากสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่ง นำมาผสมผสานกันจนเกิดการนำเสนอผ่านจอ ในรูปแบบ ที่หลากหลายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปใช้ใน งานแสดงโชว์หรือเปิดตัวสินค้ารวมถึงการเล่นเกมส์หรือ กิจกรรมที่นำข้อความจากมือถือมาแสดงบนจอของ Scala ในรูปแบบการโหวต หรือการเสนอความเห็นได้

Scala สามารถนำข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น Streaming VDO, Live Camera, ข้อมูลจาก SMS รวมทั้งข้อมูลจาก การอ่าน QR Code เช่น การอ่านรหัส QR Code เพื่อลุ้นรางวัล ฯลฯ โดยการนำเสนอผ่านจอทุกประเภททั้ง LED, LCD, Plasma หรือ TV ในรูปแบบ*แมทริกซ์ ที่ต่อกันหลายจอ หรือแบบแนวตั้งได้

Digital Reservation

เพิ่มจุดบริการสำหรับจำหน่ายบัตร และจองตั๋วแบบครบวงจร ที่ให้ลูกค้าสามารถจองบัตรหรือตั๋วทุกประเภทและสามารถ เลือกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เองเหมือนจองตั๋วผ่าน Counter Service ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชมงานแสดงภาพยนต์ หรือ การเดินทาง การเลือกที่นั่ง การเลือกจ่ายเงิน รวมถึงการรับบัตรหรือตั๋วพร้อมใบเสร็จรับเงินในขั้นตอนสุดท้าย

การสร้างตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติในรูปแบบ Kiosk ที่ควบคุมโดย Scala นั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ และอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลกลาง, RFID, MC Card Reader, Smart Card Reader และระบบอ่านรหัส *QR Code รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับจ่ายบัตร พิมพ์ตั๋วและใบเสร็จรับเงิน

Smart Information Channel

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ นอกเหนือจาก ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์แล้วข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีผลโดยตรงต่อลูกค้าก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น การแสดง ข้อมูลคิว การแจ้งเมื่อสินค้าหรือยานพาหนะที่รอกำลังมาถึง ฯลฯ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ได้

นำระบบ Sensor หรือ Queue มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Scala เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการรอคอยสินค้าหรือบริการ เช่น รถไฟใต้ดินวิ่งตัด Sensor บนหน้าจอจะแสดงภาพรถไฟวิ่งเพื่อแจ้งว่ารถกำลังจะเข้าสถานี การแสดงภาพกราฟฟิคแทน ข้อมูลสภาพอากาศหรืออุณหภูมิ ฯลฯ

Smart Factory Information

การพัฒนาระบบการสื่อสารในโรงงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต โดยควบคุมให้พนักงานทำงานได้ตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหารวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายใน การผลิตและดูแลรักษาเครื่องจักร เช่น การแจ้งเตือนเมื่อกระบวนการผลิตเกิดปัญหา การติดตามรถส่งสินค้าเพื่อแสดงตารางเวลาการขนส่ง การระบุตำแหน่งว่าสินค้ากำลังดำเนินการในขั้นตอนไหน-ใช้เวลา เท่าใด การแสดงอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือปริมาณฝุ่นในพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว พร้อม เสียงประกอบแทนที่จะเป็นข้อความให้อ่านอย่างเดียว เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและกระตุ้นการทำงานได้อย่างดี

สามารถนำเทคโนโลยีที่ด้านการติดตามสินค้าหรือพาหนะอย่าง RFID, GPS รวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมการผลิต ในโรงงานอย่าง PLC ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Scala สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการรอคอยการผลิต หรือการแจ้ง ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหารได้