Our Solution

Training Room

สามารถนำไปใช้เพื่อการฝึกอบรมพนักงานต่างสาขา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ทำให้องค์กรสามารถบริหารงานบริการทุกสาขาไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมี มาตรฐาน ในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยการเชื่อมต่อ Scala กับระบบ Streaming ทำให้การถ่ายทอดความรู้จากผู้ฝึกอบรมไปสู่หน้าจอที่ควบคุมโดยเครื่องลูกข่าย (Player) ในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Member Registration

เพิ่มจุดให้บริการสมาชิกหรือลูกค้าทั่วไปด้วยรูปแบบ Kiosk เพื่อรับสมัคร ดูโปรโมชั่น รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือการโฆษณา สินค้าและบริการใหม่ ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามแผนการตลาดรวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในสินค้า หรือบริการ จัดโพลความเห็น ฯลฯภายในตู้ Kiosk ที่ถูกควบคุมโดย Scala สามารถเชื่อมต่อระบบกับเครื่องอ่านบัตรหลายรูปแบบ เช่น RFID, MC Card Reader และ Smart Card Reader รวมไปถึงระบบอ่านรหัสรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า *QR Code ซึ่งสมาชิกสามารถเก็บรหัสภาพในมือถือได้ (การใช้ QRCode แทนรหัสสมาชิก) นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับ Printer ทำให้สามารถพิมพ์โปรโมชั่นพิเศษ รายการสินค้า ฯลฯ หรือแจ้งข้อความบนจอให้เปิดมือถือเพื่อรับ ข้อมูลดังกล่าวจาก Bluetooth เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไปได้

Innovative market channel

สร้างจุดเด่นในการให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยสื่อที่โดดเด่น ล้ำสมัยเหนือคู่แข่ง และตอบสนองข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ นอกเหนือจากด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า สิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเช็คสต๊อกสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อสร้างมาตรฐานในการควบคุมพนักงานและสินค้าได้อย่าง เป็นระบบภายในห้างร้าน หรือใกล้จุดวางสินค้าสามารถให้บริการตรวจสอบข้อมูลสินค้าโดยใช้ QR code เป็นรหัสของสินค้า เมื่อผ่านการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านรหัสที่เชื่อมต่อกับ Scala จอแสดงผลจะแสดงข้อความ วิดีโอ หรือภาพนางแบบ ที่สวมชุดดังกล่าว ฯลฯ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อ นอกจากนี้พนักงานยังสามารถใช้เครื่องอ่านรหัสในการตรวจเช็ค สินค้าแบบออนไลน์ที่ส่งข้อมูลตรงถึงสำนักงานใหญ่ได้ด้วย ใช้งานง่าย มีการฝึกอบรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ ไม่เสียเวลานาน

Digital Menu Board

สร้างรายได้มากขึ้นด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เมนูดิจิทัลของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือร้านอาหารคุณสามารถเพิ่มธุรกิจของคุณด้วยบอร์ดเมนูดิจิทัล S I Media นำเสนอโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นและการออกแบบเมนูไม่ จำกัด ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ บอร์ดเมนูดิจิตอลของเรานั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังของ Scala ที่ทำงานในระดับอุตสาหกรรมและฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้ Scala ถูกใช้โดยแบรนด์ระดับโลกที่สำคัญ ๆ เช่น KFC, Burger King, McDonald’s, Wendy’s, Shell, Ikea, EA, Panos และอีกมากมาย

Marketing Event

เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารด้านการตลาดให้แปลกใหม่และ น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมทางการตลาดที่มีผล โดยตรงกับลูกค้า ซึ่งหากไม่ได้รับความ สนใจกิจกรรมดังกล่าวก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการดึงดูดความสนใจ ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ ประกอบด้วยภาพ และเสียงจากสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่ง นำมาผสมผสานกันจนเกิดการนำเสนอผ่านจอ ในรูปแบบ ที่หลากหลายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปใช้ใน งานแสดงโชว์หรือเปิดตัวสินค้ารวมถึงการเล่นเกมส์หรือ กิจกรรมที่นำข้อความจากมือถือมาแสดงบนจอของ Scala ในรูปแบบการโหวต หรือการเสนอความเห็นได้Scala สามารถนำข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น Streaming VDO, Live Camera, ข้อมูลจาก SMS รวมทั้งข้อมูลจาก การอ่าน QR Code เช่น การอ่านรหัส QR Code เพื่อลุ้นรางวัล ฯลฯ โดยการนำเสนอผ่านจอทุกประเภททั้ง LED, LCD, Plasma หรือ TV ในรูปแบบ*แมทริกซ์ ที่ต่อกันหลายจอ หรือแบบแนวตั้งได้

Digital Reservation

เพิ่มจุดบริการสำหรับจำหน่ายบัตร และจองตั๋วแบบครบวงจร ที่ให้ลูกค้าสามารถจองบัตรหรือตั๋วทุกประเภทและสามารถ เลือกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เองเหมือนจองตั๋วผ่าน Counter Service ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชมงานแสดงภาพยนต์ หรือ การเดินทาง การเลือกที่นั่ง การเลือกจ่ายเงิน รวมถึงการรับบัตรหรือตั๋วพร้อมใบเสร็จรับเงินในขั้นตอนสุดท้ายการสร้างตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติในรูปแบบ Kiosk ที่ควบคุมโดย Scala นั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ และอุปกรณ์ ที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลกลาง, RFID, MC Card Reader, Smart Card Reader และระบบอ่านรหัส *QR Code รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับจ่ายบัตร พิมพ์ตั๋วและใบเสร็จรับเงิน

Smart Information Channel

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ นอกเหนือจาก ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์แล้วข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีผลโดยตรงต่อลูกค้าก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น การแสดง ข้อมูลคิว การแจ้งเมื่อสินค้าหรือยานพาหนะที่รอกำลังมาถึง ฯลฯ โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ได้นำระบบ Sensor หรือ Queue มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Scala เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการรอคอยสินค้าหรือบริการ เช่น รถไฟใต้ดินวิ่งตัด Sensor บนหน้าจอจะแสดงภาพรถไฟวิ่งเพื่อแจ้งว่ารถกำลังจะเข้าสถานี การแสดงภาพกราฟฟิคแทน ข้อมูลสภาพอากาศหรืออุณหภูมิ ฯลฯ

Smart Factory Information

การพัฒนาระบบการสื่อสารในโรงงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต โดยควบคุมให้พนักงานทำงานได้ตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหารวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายใน การผลิตและดูแลรักษาเครื่องจักร เช่น การแจ้งเตือนเมื่อกระบวนการผลิตเกิดปัญหา การติดตามรถส่งสินค้าเพื่อแสดงตารางเวลาการขนส่ง การระบุตำแหน่งว่าสินค้ากำลังดำเนินการในขั้นตอนไหน-ใช้เวลา เท่าใด การแสดงอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือปริมาณฝุ่นในพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว พร้อม เสียงประกอบแทนที่จะเป็นข้อความให้อ่านอย่างเดียว เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและกระตุ้นการทำงานได้อย่างดีสามารถนำเทคโนโลยีที่ด้านการติดตามสินค้าหรือพาหนะอย่าง RFID, GPS รวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมการผลิต ในโรงงานอย่าง PLC ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Scala สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการรอคอยการผลิต หรือการแจ้ง ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังหัวหน้าฝ่ายหรือผู้บริหารได้