Company

ประวัติ

เนื่องจากสื่อประเภท Digital Signage มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับของการโฆษณาและการนำเสนองานอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการรวบรวมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ด้านซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เข้ามาใช้ร่วมกับเครือข่าย Broadcast เพื่อการสร้างหน้าของสื่อ และการแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มาก ดังนั้นเพื่อความสำเร็จในการดำเนินการด้านสื่อเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกสรรบริษัทที่มีความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจด้านนี้ ดังนั้นเราจึงขอเสนอบริษัทที่พร้อมจะให้บริการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนเพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารในอนาคตขององค์กร พร้อมทั้งความสำเร็จในการดำเนินงานจนเป็นที่ยอมรับของหลายองค์กร

บริษัท เอส ไอ มีเดีย (SiM) ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบด้านกราฟฟิค การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และการเขียนโปรแกรม บริษัท SiM เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับการจัดการด้านสื่อข้อมูลตั้งแต่สร้างสรรค์ออกแบบหน้าจอของสื่อด้วยกราฟฟิคทุกรูปแบบทั้ง 2D และ 3D ซึ่งเป็นงาน Presentation ทั่วไป หรือสื่อที่เป็นลักษณะของ Interactive การแพร่กระจายเนื้อหาของสื่อเหล่านั้นออกสู่หน้าจอทุกประเภท รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับ Digital Signage Solution ขององค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

Our Team

ทีม

ทีมงานของบริษัท SiM ทุกคนมีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างดีในทุกด้าน ตั้งแต่ทีมออกแบบกราฟฟิค ,Database ,Consult และ Network โดยเฉพาะทีม Technician ของบริษัทซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจาก Scala ซึ่งได้รับการรับรองในด้าน Scala engineer รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหลายองค์กร และได้รับการยอมรับว่าทีมงานของบริษัทมีความเอาใจใส่ในการร่วมมือเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และมีการบริการที่น่าประทับใจ ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่น พร้อมทั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ทีมงานของบริษัท SiM พร้อมแล้วที่จะให้บริการท่านอย่างเต็มความสามารถและมีความยินดีหากท่านเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจของเรา

ถึงแม้ว่าทีมงานในบริษัทจะมีประสิทธิภาพมาก แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันกันสูงดังนั้นบริษัท SiM จึงมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับ Digital Signage Environment โดยการสร้างและขยายความสัมพันธ์ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ supplier และบริษัทในสายธุรกิจเดียวกัน รวมถึงลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสายธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Signage และเติบโตได้อย่างมั่นคง